Kristian Vedel CV/Biografi english

CV/Biografi

Udarbejdet af Kristian Vedel, 2001

Profession: Arkitekt / Industriel designer
Født: 2. marts 1923

Søn af forstander, Roskilde Højskole og Krabbesholm Højskole, cand.theol. Anders Aabye Vedel og Helene Vedel f. Solmer, »højskolemor«, kustode på Spøttrup 1941-67 og fortæller.
Gift med afdøde cand.mag. Birgit Vedel, f. Arnfred, 1950. Designer Ane Vedel, f. Pedersen, 1961.

Uddannelse:

 • Krabbesholm Højskole, friskole indtil 1938.
 • Svendebrev som snedker 1942.
 • Hospitant hos professor Kaare Klint, Akademiets Arkitektskole, 1944-45.
 • Afgang fra Kunsthåndværkerskolens Møbellinie 1946.

Studier af:

 • Skolemøblers betydning for frie klassemiljøer og gruppeundervisning / ergonomiske forhold, 1950-51.
 • Forsøg med plastic; støbning, farvning, overfladestrukturer, varmeledningskarakteristika.
 • Stabiliserende og brugsforbedrende dybdebehandling af træ, 1951-54.
 • Arkitektur, designundervisning og professionel organisation i Finland og Sverige, 1954-57.
 • Ergonomiske analyser af siddestillinger, stole, 1954-55.
 • Armerede og uarmerede polyestres anvendelighed til bygnings- og inventarkomponenter, 1962-66.
 • Behov for bistand og designundervisning, forskning i udviklingslande, 1963.
 • Materielle kulturer, socioøkonomiske baggrunde, produktion og distribution, udviklingsbetingelser. Studier og forskning af produktudvikling og undervisning i Syd-, Mellem- og Nordamerika, 1965.
 • Grundlæggende studier for totalprojekt,omfattende fåreavl, dets kød, uld/stof, klæde og skindvareproduktion, fra 1973-.

Udstillinger:

 • Københavns Snedkerlaugsudstillinger, 1947, -48 og -49.
 • Dansk Kunsthåndværk & Industriel Designs Årsudstillinger, fra 1955.
 • H-55 Helsingborg, 1955.
 • Køkkenudstillingen i Forum, 1956
 • Triennalen i Milano, 1957-60.
 • Dansk Form i Malmø, 1958.
 • Formes Scandinaves, Musee des Arts Decoratifs i Louvre, Paris, 1958.
 • Metropolitan Museum, New York, vandreudstilling I USA, 1960.
 • Interplas, London, 1961.
 • Neues Form aus Dänemark, vandreudstillinger i Tyskland, 1962.
 • Dänische Wohnenkultur, Wien, 1962.
 • Købestævnet, 1962.
 • Unge Nordiske Formgivere, Rohska Museet, Göteborg, 1962.
 • Dansk Kunsthåndværk, Måltidet og Brugskunsten, 1962.
 • Separatudstilling, Design aus Dänemark, Bremen, 1963.
 • Formes Industrielle 63, Louvre, Paris, 1963.
 • 2 års Prisvindere i Kunstværk og Design, 1963.
 • Landskronafestival, 1963.
 • Vandreudstilling, New York, 1964.
 • Kunsthåndværkere IX, Kunstindustrimuseet, København, 1966.
 • 10 års Lunningprisvindere, Den Permanente, 1967.
 • Danish Arts & Crafts, Victoria & Albert Museum, London, vandreudstilling i England, 1968.
 • Design in Scandinavia, vandreudstilling i Australien, 1969.
 • Nutidig Dansk Design, Moskva, 1970.
 • Vandreudstilling, Brasilien og Mexico, 1971-72.
 • Danish Design from A to ZÆØÅ, 1973.
 • Scandinavian Design, Israel Museum, Jerusalem, 1974.
 • Scandinavian Design, Polen, 1975.
 • Dansk Miljø, vandreudstilling I Østeuropa, 1975-77.
 • Skolen for Brugskunst, 100 års jubilæum, 1976.
 • Pierre Cardin Centret, Paris, 1978.
 • Kulturministeriets Vandreudstilling, Spanien, 1980
 • Kulturministeriets Vandreudstilling, Portugal, 1981.
 • Lunningprismodtagere, Det Danske Kunstindustrimuseum, vandreudstilling i de nordiske lande og Hongkong, 1986-87.
 • »Kid size – the material world of childhood«, Kunstindustrimuseet, København og Vitra Design Museum, Rhein, vandreudstilling, 1997-2000.

Hædersbevisninger:

 • 1ste og 4de Præmier, Københavns Snedkerlaugs møbelkonkurrencer, 1947 og 1948.
 • Louisiana Prisen, 1957.
 • Sølvmedaille, Triennalen i Milano, barnestol, 1957.
 • Guldmedaille, Triennalen i Milano, stabelvare i melamin, 1960.
 • Design Award, Interplas, London, 1961.
 • Lunningprisen, 1962.
 • Købestævnets Pris, 1962.
 • Danmarks Nationalbanks Jubilæumslegats projektbistand, til Ane og Kristian Vedel, 1977-78.
 • Statens Kunstfond, tildelt livslang ydelse fra 1987.

Indkøb af museer og fonde (udvalg):

 • Louisiana Kunstmuseum, Humlebæk, barnestol og stabelvaren i melamin.
 • Rohska Museet, Göteborg, stabelvaren i melamin og barnestol.
 • Metropolitan Museum, New York, stabelvaren i melamin. »News for release 28th.12.1960: Kristian Vedel's melamine bowls are the first all-plastic objects ever to enter the permanent collection of the Metropolitan Museum. Design authority Edgar Kaufmann Jr., who was consulted by the Museum on the Danish purchase, predicts that the Vedel design will set a new trend in American designers' use of plastic.«
 • Kunstindustrimuseet I Oslo og Trondhjem, Norge, stabelvaren i melamin og barnestol.
 • Det Danske Kunstindustrimuseum i København, stabelvaren i melamin.
 • Kunstindustrimuseet i Prag, stabelvaren i melamin.
 • Museum of Modern Art, New York, barnestol. »Terence Riley, Chief Curator: It is my great pleasure to inform you that on January 17th, 1995 the Architecture and Design Acquisitions Committee agreed to include your 1957 Child's Chair in our Design Collection. We are delighted to have the chair in the Design Collection.«

Større opgaver:

 • Etablering af de to første Universitetsafdelinger for Industriel Design i det uafhængige sorte Afrika, dels en undervisningsafdeling og dels et forsknings- og udviklingsinstitut ved det Østafrikanske Universitet i Nairobi, Kenya. Gennem integrerede udviklingsplaner for og gennemførelse af uddannelse, multidisciplinær forskning, kortlægning, projektering og rådgivning søgtes designdisciplinen etableret på et samfundsmæssigt relevant grundlag. Etableringsaktiviteterne og uddannelsen af designere sigtede på imødekommelse af den brede befolknings behov. Det antoges, at ansættelser overvejende ville finde sted i de offentlige sektorer. 1968-71.

Medlemskaber:

 • »Cirklen«, forening for møbelarkitekter.
 • »SIF« (Selskabet for fremme af Industriel Design).
 • »Dansk Kunsthåndværk og Industriel Design«.
 • »AID« (American Institute of Interior Designers), design associate.
 • »SVA« (Sociedad Venezolana de Arquitectos, Caracas), Venezuela. Æresmedlem 1965.
 • »IDD« (Industrielle Designere, Danmark), MDD.

Biografi, hverv og stillinger:

 • Design af skibsinventar, medarbejder ved Ålborg Skibsværft, 1944.
 • Design og arkitektur medarbejder hos forstander for Kunsthåndværkerskolen, arkitekt maa. Edward Kindt Larsen og arkitekt maa. Tove Kindt Larsen, 1946-49.
 • Formand for møbelarkitektforeningen »Cirklen«, 1947-49.
 • Industriel design medarbejder hos professor, arkitekt maa. Erik Herløw, 1949.
 • Projekter til Københavns Snedkerlaugs møbelkonkurrencer, 1947, 1948, 1949.
 • Design- og arkitekturmedarbejder hos professor, arkitekt maa. Palle Suenson, 1949-52 og 1953-55.
 • Lærer i tegning, maling og modellering ved Askov Højskole, 1952-53.
 • Lærer i opmåling, funktions-, teknologi- og markedsanalyser ved Kunsthåndværkerskolens møbellinie i København, 1953-56.
 • Etablering af egen designpraksis i Humlebæk, 1954.
 • Projektering af barnestole, melaminprodukter: æggebægre, pebermøller og stabelvarer. Fugle i træ, m.m., produceret af Torben Ørskov & Co, 1955-60.
 • Systeminventar for Askov, Magleås og Herning højskoler, til arkitekter maa. Tyge Arnfred og professor Viggo Møller Jensen, 1956-61.
 • Konsulent for Louisiana Kunstindustri A/S, 1957-58.
 • Konsulent, arkitekt og designer for Torben Ørskov & Co I forbindelse med oprettelsen af forretningen Form & Farve, Nicolaj Plads, København, ombygning, forretningsindretning, indkøb, grafisk planlægning af forretningspapirer m.v., 1960-61.
 • Bygningsmodulrelateret systeminventar og møbler til arkitekt Jean Fehmerlings hus i Vedbæk, 1960-61.
 • Systemudstillinger for France & Søn. Fjedermøbelsystem, produceret og udstillet af samme, 1961-62.
 • Design af møbelserien MODUS, grafi ske arbejder og udstillinger for Søren Willadsens Eftf., 1961-68.
 • Projektering af en række modulære designs, møbel og andre forbrugsvarer, der ikke er i produktion, 1960-68.
 • Initiator til rundbordsdrøftelser mellem kendte danske designere vedrørende deres svage indfl ydelse på erhvervs-, rets-, undervisnings- og forskningsforholdene her i landet, 1965-67.
 • Medstifter til, planlægning af og første formand for IDD Industrielle Designere Danmark. Specielt virksom for så vidt angår arbejde med uddannelse, retsforhold, samarbejdsafteler samt designernes internatioanle relationer, 1966-68.
 • Medlem af Danish Design Center's jury, 1967.
 • Medlem af Den Permanente's bestyrelse, 1967-68.
 • Udsendt af Udenrigsministeriet, DANIDA til University of Nairobi for at analysere og aflægge rapport om hensigtsmæssigheden i at yde bistand til oprettelsen af en lærestol i 'Rumkunst', 1968.
 • Censor ved afdeling for Kunst og Kunsthåndværk, University of Nairobi, 1968.
 • Ansættelse som gæsteprofessor i Industriel Design ved ovennævnte afdeling. Planlægning for oprettelsen af to selvstændige afdelinger, en for undervisning og en for forskning og udvikling, 1968.
 • Afdelingerne oprettedes i 1969 og jeg ansattes af Universitetet som professor i Industriel Design og direktør for henholdsvis undervisnings- og forskningsafdelingen. Planlægning for flerårig udvikling, herunder afrikanisering af ledelsen af de to afdelinger, 1969-71.
 • Medlem af bestyrelsen for Housing Research & Developement Unit, University of Nairobi, 1969-71.
 • Forelæsninger, undervisning og forskningsledelse ved Afdelingen for Industriel Design og ved Arkitekturafdelingen, University of Nairobi, 1969-71.
 • Repræsentant ved ICSID's kongres i Spanien, Ibiza, 1971.
 • Etablering af designpraksis på Thyholm, 1972.
 • Studieplanlægger og vejleder for østafrikanske designstuderendes videregående studier i Danmark, 1972-73.
 • Etablering af Shropshire-fåreavl, 1973.
 • Medlem af Dansk Kunsthåndværk & Industriel Design's repræsentantskab samt formand for foreningens Designgruppe, 1973-74.
 • Bestyrelsesmedlem og næstformand i Dansk Kunsthåndværk & Industriel Design, 1974.
 • IDD's korrespondent til ICSID, 1973-74.
 • Dansk Kunsthåndværk og Industriel Design's samt IDD's repræsentant ved ICSID's kongres i Tokyo og Kyoto, Japan, 1973.
 • Medlem af Dansk Design Pris jury, 1974.
 • Observatør for IDD i SEDA, Bureau of European Designers Association, 1974.
 • Medlem af ICSID's Core Committee, working group IV Design for developing countries, 1974-76.
 • Censor og gæsteforelæser på afdelingen for industriel design, University of Nairobi, 1975.
 • Udvikling af modulære klædningsdele af Shropshireuld, fra 1975-
 • Planlægning af grafisk design for møbelfabrikkerne Carl Hansen A/S, Ry Møbler A/S og Søren Willadsens Eftf. A/S, 1978-.
 • Designpraksis i samarbejde med Ane Vedel siden 1961.