Kristian Vedel Diverse brugsgjenstande, 1960-1967 english

[ane vedel] [lam] [bird]
[ane vedel] [ane vedel] [ane vedel]
Diverse brugsgjenstande (som ikke kom i produktion).