Kristian Vedel Udvalgte frihåndstegninger, 1970-2003 english

[karavane] [bryllup] [prester]
[med premier]