Tegning for genopføring og ombygning af eget hus i Humlebæk, 1967.
[Humlebæk]
Tegning: Kristian Vedel