Tegninger til stuehus, Meldgaard, Thyholm. [Mere]
[Tegning]
Tegning: Kristian Vedel