Kort som viser Meldgaards beliggenhed og omgivelser. Gården er markeret med rødt. Bevaringsværdige strandenge og moser er skraveret. [Mere]
[Kart]
Tegning: Kristian Vedel