Eget hus og får. Thyholm. [Mere]
[Meldgaard]
Foto: Joen Pedersen Vedel