Kristian Vedel Skitser, 1940erne hjem | billedarkiv | epost | english

Pioner og idealist

[Skitse] [Skitse]
Skitser av stole. 1940erne.