Kristian Vedel Mindeord english

Mindeord om Kristian Vedel

af Hans Ranvig (Dansk Fåreavl nr. 4, april 2003)

Ane og Kristian Vedel købte i 1973 nogle af Vilhelm Christiansens bedste får, da han solgte sin besætning for at drage til Malta for at arbejde som fåreekspert. Hermed begyndte et langvarig avlsarbejde, der blev gennemført med samme målbevidsthed og seriøsitet, som karakteriserede alt hva Vedel foretog sig. Det utraditionelle stuehus på den naturskønt beliggende eiendom på Thyholm ved Jegindø var præget af kvalitetssans og en sikker designhånd.

I mange år deltog Kristian Vedel i møder og bidrog i debatten med konstruktive og velunderbyggede forslag. Blandt andet var han meget tidligt ude med forslag om at ændre Shropshireracens type til de uldfrie hoveder, som karakteriserer de engelske og amerikanske Shropshire. Den videnskabelige litteratur, som han havde fundet frem, viste at de var mere produktive, og som man kan sige sig selv, nemmere at klippe. Han var måske for tidligt ude, for det faldt dengang ikke i god jord.

Mange gode dyr er gennem årene udstillet på det Jyske Ungskue og solgt til andre Shropshireavlere. Kristian lukkede besætningen for indkøb af dyr og ophørte med at udstille af frygt for sygdomme indført med importerede dyr. Der er sikkert nogle, der i bagklogskabens lys ville ønske, at de havde gjort det samme. Ved brug af mange hjemmeavlede væddere og en sikker hånd fortsatte avlsarbejdet uden degenerationstegn.

I sine velmagts dage kunne Kristian virke brysk og var ikke den joviale rygklappende type. De sidste år var helbredsmæssigt ikke nemme, men han var hjemme til det siste plejet af sin søde kone, Ane.

Der er ikke mange af hans slags, og han vil blive savnet i Shropshireavlen.