Kristian Vedel Fåreavl på Thyholm, 1974-2003 english

[ane vedel] [lam] [bird]
[logo] [med premier]
Se også Mindeord om Kristian Vedel af Hans Ranvig i Dansk Fåreavl.