Kristian Vedel Udvalgte værker fra 1960erne english

[Fjedermøbelsystem] [U-profiler i Form & Farve]
Fjedermøbelsystem. 1960-61 Form & Farve. 1961
[Papirkniv] [Dukken Damen]
Brugsgjenstande. 1960-67 Damen. 1961
[Møbelserie Modus] [Tegning, eget hus]
Møbelserie Modus. 1961-80 Eget hus i Humlebæk. 1967
1960Guldmedaille, Triennalen i Milao, stabelvare i melamin.
1960-61Konsulent, arkitekt og designer for Torben Ørskov og Co. i forbindelse med opprettelsen af forretningen Form & Farve, Nikolaj Plads, København.
1960-68Projektering af en række modulære design, møbler og andre forbrugsvarer, som ikke kom i produktion.
1961Gift med designer Ane Vedel, f. Pedersen.
1961-68Design af møbelserien Modus, grafiske arbejder og udstillinger for Søren Villadsen Eftf.
1962Lunningprisen.
1962-66Studier af armerede og uarmerede polyestres anvendelighed til bygnings- og inventarkomponenter.
1965Studietur i Syd- Mellem og Nordamerika: Materielle kulturer, socioøkonomiske baggrunde, produktion, distribution og udviklingsbetingelser.
1965-68Medstifter til og første formand for IDD Industrielle Designere Danmark.
Uddrag af CV udarbejdet af Kristian Vedel, 2001