Kristian Vedel Udvalgte værker efter 1967 english

[Kenya] [Eget hus på Thyholm]
Designuddannelse i Kenya. 1968-71 Eget hus på Thyholm, bygget 1972-73.
[Fåreavl på Thyholm] [Udvalgte illustrationer]
Fåreavl på Thyholm. 1973-2003 Frihåndstegninger. 1970-2003
1968 Udsendt af Udenrigsministeriet, DANIDA, til University of Nairobi, for å analysere og aflægge rapport om hensigtsmæssigheden i at yde bistand til oprettelsen af en lærestol for »Rumkunst«.
1968-71Professor i industriel design ved University of Nairobi, Kenya: Etablering samt faglig og adminnistrativ ledelse af to afdelinger for industriel design: en undervisningsafdeling og et forsknings- og udviklingsinstitut.
1972Etablering af designpraksis på Thyholm.
1973Etablering af Shropshire fåreavl.
1973-74Medlem af Dansk Kunsthåndværks & Industriel Design's repræsentantskab samt formand for foreningens Designgruppe.
1974-76Medlem af ICSIDs Core Comittee, working group IV Design for Developing Countries.
1975-Udvikling af modulære beklædningsdele af Shropshireuld.
1987Tildelt livslang ydelse fra Statens Kunstfond.
1995Barnestolen indkøbt til Museum of Modern Art, N.Y.
Uddrag af CV udarbejdet af Kristian Vedel, 2001.