Kristian Vedel Amrik Kalsi 2006 (1 af 7) english

[Map over Kenya]

En ny designuddannelse i Kenya

af Amrik Kalsi, 2006,
Daglig leder af "Sustainability Africa", Konsulent for FN (UN-HABITAT).(Oversat fra engelsk: Eline Vedel og Inger Vedel)

Afrika er en kulturel bazar – præget af værdier fra mange forskellige civilisationer. Den sammensatte kulturelle arv er synlig, ikke bare indenfor arkitektur og møbler, tekstiler og klæder, men også indenfor sprog, dialekter, litteratur og kunst.  Kolonialismen skabte en ny social klasse som blev påvirket af den vestlige verdens uddannelse, ideer, tankemåder og vigtigere – produkter og teknologier. Kolonialismens arkitektur, klæder, produkter og reklame bidrager yderligere til mangfoldigheden. En del er omplantet uændret, mens andet er overfladisk tilpasset lokale traditioner.

I lighed med flertallet af afrikanske land fik Kenya sin uafhængig­hed i begyndelsen af tresserne (1962). På samme måde som andre afrikanske land bevarede Kenya imidlertid forbindelsen med den kolonimagt, som landet havde været underlagt de foregå­ende tres år, eller der omkring.  Dette påvirkede udviklingen i Kenya – på godt og ondt. Design og desiguddannelse var en del af denne forbindelse. Kolonialisterne havde tilpasset uddannelsen, så vel som andre institutioner, til å tjene deres egne behov. De fleste professioner var baseret på en uddannelse som var arvet eller »lånt« fra den vestlige verden.

I Kenya var uddannelsen af kunstnere og designere indrettet mod at fremme forbrugerisme efter mønster fra den vestlige verden. Dette indebar at uddannelsen hovedsagelig var udformet for at frembringe designere, som kunne udvikle og sælge produkter, der ikke altid var behov for og som ikke altid var nyttige for samfundet.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Næste side