Kristian Vedel Pioner og idealist (3 af 8) english

[Modus: Oversigt]

Med de sidste 10 års fascination af 50ernes og 60ernes formgivning er Vedels mela­min­serie måske en oplagt mulighed at relan­cere for en producent?

Som tidligere elev ved Kunstakademiets Møbelskole under ledelse af Kaare Klint var Vedel naturligt interesseret i modulare og multi­funk­tionelle princip­per. Ideen om additionsprincipper, modul­sys­temer og genstande, der kan transformeres, så de får flere funktioner, lå som et undersøgelsespunkt for mange arkitekter og designere i 60erne. For Kristian Vedel kommer dette til udtryk i bl.a. børnemøblerne og møbelserien »Modus«, som han tegnede i 1960. Systemet kom i produk­tion hos Søren Villadsens Eftf. i 1963. Modus-serien eller systemet bestod af en række forskellige møbler bygget over den samme sarg: høj- og lavryggede lænestole, lave borde med glasplade eller en stor aluminiumskål og senere også spisestuestole. Serien er fremstillet i to for­skellige træsorter: riopalisander og teak.

Kristian Vedel tegnede flere forskellige børne­møbler, hvoraf en serie blev sat i produktion hos Torben Ørskov & Co. i 1957. Børne­møblernes dele kan sammenstilles på mange måder og derigennem rumme flere funktioner. Helt enkelt består møblerne af en halvcylinder i dampbøjet bøgefiner med udfræsede linjer i siderne, hvori man kan placere horisontale plader. Alt efter hvor højt man placerer disse, får man en lav eller høj stol, et bord, en vugge til dukken – eller med to plader en sikker stol til familiens yngste. Pladerne holdes ganske enkelt på plads ved, at man kiler dem ind i halvcylinderens udfræsning. Altså ingen skruer eller søm det lille barn kan rive sig på.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Forrige side | Næste side