Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (2 af 7) english

Kort Flag

Til delvis bemanding forudsattes, at Danmark bidro med yderligere to eksperter. Sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene besluttede på dette grundlag til at støtte den kenyanske anmodning.

I september 1968 udsendtes jeg til Nairobi for at planlægge det nye »department« og den nye »research unit« og for at undervise. Per 1.juli 1969 ble oprettelsen af begge nye afdelinger en administrativ realitet. Etableringen gennemførtes ved deling af det eksisterende »Department of Design«, samtidig oprettedes et «Department of Fine Art«. Det hidtidige kursus i »fine art and design« havde til formål at uddanne lærere til »secondary schools«. Undervisningen førte ikke til nogen rimelig uddannelse af planlæggere.

Deling og etablering foregik ikke smertefrit. Jeg var ofte i trivl om, hvorvidt forudsætningerne fra dansk side kunne imødekommes. Den planlagte »research unit«, hvis umiddelbare formål det var omgående at søge behovet for designere kortlagt, fandt jeg ikke under disse forhold at kunne bede om støtte til fra dansk side. Denne »unit« skal, udover nævnte opgaver, gennemføre forskning, dokumentere behov og anbefale forsøgsprojekter udført til gavn for udviklingen.

»Industrial design«, eller planlægning af masseproducerede artikler ud fra blant andre etiske, æstetiske og rationalistiske kriterer er et ukendt fænomen i Østafrika. Derimod er man i høj grad forbrugere af design, dels i form av importerede produkter og dels i form av importeret design, ikke altid egnet for bybefolkningens behov og slet ikke for landbefolkningen denne udgør ca. 93 %.

For at begribe behovet for designere må man erindre, at samfundet befinder sig på alle udviklingstrin fra den simpleste nomadekultur til industriel automatisering og er i international konkurrence på egen og fremmede konsummarkeder. Det er til at planlægge i denne komplekse situation, man skal uddanne designere.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Næste side