Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (3 af 7) english

Workbook.

Man kan groft inddele formålet med uddannelsen i to hovedgrupper:

  1. Man skal sætte sig i stand til planlægge produkter til eget forbruk, tilstræbe en bedre sundhedstilstand og effektivisere arbejdsmetoder.
  2. Man skal sætte sig i stand til at planlægge produkter til fremmede markeders vilkår.

Planlægningen for begge grupper må ske ud fra hensynet til højeste effektivitet målt over en længere periode, hvilket ikke opnås uden standardisering, den vigtigste forudsætning for konkurrencedygtig industrialisering.

Ved valg av standards gør man sig mer eller mindre afhængig/fri af købere/leverandører. Selv eller netop med en lav industrialiseringsgrad er det af afgørende økonomisk beytdning, at standardisering af høj kvalitet gennemføres hurtigt.

I Europa indførtes standardiseringsprocessen i hovedsagen på baggrund af demokratiske beslutninger, her vil der i højere grad blive tale om en introduktion fra toppen. Hvor den industrielle udvikling i Europa er evoloutionel, baseret på håndværkeres og producenters opfindsomhed og dygtighed, vil man her ved planlægning og instruktion ovenfra kunne dirigere produktudviklingen. Hvor den europæiske udvikling mod industrialisering og automatisering er langt og snørklet, kan den ved dygtig planlægning i udviklingslande gøres kort, hvilket vil indebære fordele, det stadig er vanskelig at opnå i de udviklede lande.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Næste side