Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (6 af 7) english

[Vannbæreredskap]

Industrielle designere vil komme til at planlægge inden for følgende specialer:

 • Produktdesignere:
  1. Bygningskomponenter.
  2. Plads- og funktionsrelationer.
  3. Møblering af bygninger og byer.
  4. Husholdningsredskaber, værktøj, transportapparater etc.
  5. Udstyr til personligt brug.
  6. Udstillinger.

 • Visuelle kommunikatorer:
  1. Teknisk tilrettelægning af bøger, tidskrifter, brochurer, aviser, film og television.
  2. Udarbejdelse af registrerende medier, papirsystemer o.lign. for regeringsorganer, institutioner og erhversvirksomheder.
  3. Teknisk tilrettelægning af oplysningsmateriale, instruktioner, regulativer, avertering.
  4. Udarbejdelse af skiltning på veje, gader og i bygninger.

Planlægning af de nævnte områder finder i øjeblikket ikke sted eller udføres af fremmede. Der findes ikke som i Europa en stand af håndværkere og fabrikanter der blot i nogenlunde omfang kan overkomme disse opgaver.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Næste side