Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (5 af 7) english

Workbook.

I dette første-år gives en orienterende uddannelse omfattede objekterne: ergonomi, materialer, vurdering af form og indhold, sosial og kulturelle værdier, økonomi, design, kommunikasjons- og strukturteori, praktik i to og tre dimensionale opgaver, fotografi, trykketeknik og værkstedsteknik.

Department of Design giver grundlæggende undervisning i to hovedretninger, henholdsvis produktdesign og visuel kommunikation. Valg af studieretning foretages efter første-året. Efter tredie-året vil der blive tilbudt yderligere specialisering og træning i profesionel praksis.

Designerens indtræden og rolle i samfundene her vil blive væsensforskellig fra, hvad den er i de udviklede lande. De første mange kuld af færdiguddannede designere vil blive tildelt meget ansvarsfulde poster. De vil i overvejende grad blive ansat i offentlige institutioner som vejledere og planlæggere. De vil, som nævnt, komme til at beskæftige sig med standardisering, og hvad heraf følger, modulkoordinering og system-design. De vil komme til at tumle med blandt andet følgende opgaver som planlæggere:

  • Udvikling af identitetsskabende produkter egnede for de østafrikanske behov.
  • Arbejdsintensiv produktion for at bekæmpe arbejdsløshed.
  • Indkomst- og kapitalskabende masseproduktion for at fremme handel og omsætning.
  • Verdensmarkedskonkurrerende produkter.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Næste side