Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (7 af 7) english

[Tradisjonelle huse]
[Huse lavet af USAID pose]

Forskning
Forskning kommer til at spille en afgørende rolle for og i undervisningen. Al forskningsinstitutionering er derfor af stor betydning, placeringen af forskningsenheder ikke mindre.

Grundlaget for den fremtidige planlægning, en detailleret og systematiseret kortlægning af den eksisterende materielle kultur findes så godt som ikke. Ved »Faculty of Architecture, Design and Development« eksisterer nu to forskningsenheder, en »Housing« og en »Design, Research and Development Unit«, som blant andet har til opgave at tilvejebringe dette grundlag for planlægningen.

Disse units har service-forpligtelser både over for de offentlige myndigheder og over for undervisningsafdelingerne, men er dog i hovedsagen uafhængige. Lærerstabene er på deres side forpligtede til at deltage i forskningen. Denne etablering synes at kunne sikre en vekselvirkning mellem samfundets krav og undervisningsautoriteterne, der bør vække misundelse i de fleste udviklede lande.

De studerende vil deltage aktivt i kortlægningen af den materielle kultur. Dels vil dokumentation indgå som en væsentlig faktor i undervisningen, dels vil de studerende i deres ferier få anledning til at uddybe kendskabet til deres landes forudsætninger. I juli, august og september har to grupper designstuderende således deltaget i kortlægning af levestandard og boligforhold dels i et lille bysamfund i udkanten af Nairobi, dels i et landområde syd for Mount Kenya. Disse undersøgelser støttedes finansielt af »Ford Foundation« og »Ministry for Cooperatives and Social Services«.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Sidste side