Kristian Vedel Kristian Vedel 1969 (4 af 7) english

Kiondo

Det er udfra sådanne hovedbetragninger uddannelsen af designere planlægges. Det er min overbevisning, at man for at opbygge en kvalificeret undervisning af industrielle designere må søge ekspertise på internationalt plan.

Undervisning
Som bidragsydere til planlægningen og som undervisere har universitetet formået at sikre sig professor i »Industrial Design« ved »University of California«, Nathan Shapira og den tyske grafiker Walther Plata, der virker inden for området visuel kommunikation. Herudover har vi to yngre kenyanske designere uddannet i England og USA. Endvidere benyttes en række af universitetets øvrige lærerkræfter i undervisningen, blant andet repræsenterende »Institute of Development Studies«, «Cultural Division«, «Departments of Architecture, Sociology, Commerce« etc.

Tilgangen til og uddannelsen ved «University of East Africa« i Tanzania og Uganda og her i Kenya sker hovedsageligt på grundlag af landenes langtidsplanlægning. Så godt som alle afrikanske studerendes studier betales af regeringer. De studerende repræsenterer et bredt geografisk udsnit af befolkningen.

Undervisningen i det nye »department« er femårig og indeholder mulighed for at ændre studieretning efter første- og tredieåret.

I første-året er undervsningen felles med »Department of Fine Art« og bliver forhåbentlig i det nærmeste året fælles med »Department of Architecture«.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Forrige side | Næste side